Obnovení projektu ze zálohy

Postup obnovení projektu ze záložního souboru

 

  1. Vyberte soubor zálohy projektu, který chcete obnovit.  2. SW ARPO načte a zobrazí obsah zálohy projektu.
  3. Klikněte na obnovení projektu.
  4. Průběh obnovení je indikován prostřednictvím status baru.
  5. SW ARPO pro kontrolu zobrazuje počet obnovených položek (počet položek ve sloupci "Contents" se shoduje s počtem položek ve sloupci "restored").
  6. Tlačítka mají stejné funkcionality jako výše popsaný postup (kroky 1 a 3).

 

Po úspěšném obnovení projektu ze záložního souboru načte SW ARPO projekt do průzkumníka procesů: