Sémantická kontrola modelu


Kontrola pravidel modelování

Každá notace modelování je vymezena určitými sémantickými pravidly, která definují způsoby vytváření vazeb mezi objekty, pravidla pro větvení toku procesů atd. Sémantickou kontrolu obsluhuje v SW ARPO integrovaná funkcionalita, která umožňuje provádět kontrolu dodržování pravidel modelování pro každý typ modelu. Modely s průběhy procesů mohou být v některých případech objektivně složité a následná kontrola by byla přinejmenším časově náročná.

 

Použití funkce kontroly modelu:

  1. Funkcionalita je ve výchozím stavu nastavena tak, aby se provádění kontroly zastavilo při první nalezené chybě. V případě rozsáhlých procesních řetězců může být praktičtější postupné odstraňování chyb. Předvolbu lze kliknutím na checkbox zrušit. V tomto případě bude provedena sémantická kontrola a všechny chyby budou souhrnně vypsány v okně (3).
  2. Model je kontrolován z pohledu několika pravidel. Pokud je nalezena chyba, SW ARPO vypíše jejich celkový počet - v našem příkladu chybí v modelu eEPC koncová událost, kterou je třeba doplnit.
  3. Chyby v modelu jsou vyznačeny v dialogovém okně a následně také červeně zvýrazněny v modelu.
  4. Provede sémantickou kontrolu aktuálně otevřeného modelu.