ARPO BPMN++ Modeler v. 4.13


Nové funkce a opravy:

Přiřazení obrázku k objektu modelování - nová funkcionalita:

  • Ke každému objektu modelování lze nyní přiřadit obrázek ve formátu bmp v maximální velikosti 320 x 320 bodů. Obrázek se přiřazuje v kartě vlastnosti objektu a těmito obrázky můžete oživit procesní modely případně organizační struktury (logo společnosti atp.).
  • Po přiřazení obrázku provede aplikace automatickou aktualizaci velikosti objektu v závislosti na velikosti obrázku.
  • Výskytové kopie těchto objektů můžete použít kdekoliv v procesním modelu.

Náhrada standardních objektů modelování obrázky


Modul pro tisk modelů - nové funkcionality:

  • V náhledu pro tisk lze nově potlačit barvy objektů a tisknout v černobílém režimu.

Černobílý tisk

  • Systém nyní také automaticky ukládá do databáze uživatelem nastavenou orientaci stránky pro tisk a měřítko zobrazení modelu. Při dalším tisku téhož modelu není nutné tyto atributy opakovaně měnit.
  • Byla doplněna nová systémová funkce zobrazování konců stránek při modelování. Tato funkcionalita zvyšuje komfort při modelování. Přesahy modelů přes okraje stránek není nutné kontrolovat v náhledu pro tisk.

Automatické zobrazování názvů modelů v hlavičkách - vylepšení systémové funkce:

  • K modelům na první úrovni hierarchie jsou nyní přiřazovány názvy skupin dle struktury procesního stromu.
  • Podřízené úrovně "dědí" názvy z nadřazených objektů.
  • V předchozí verzi 4.12 nebyly modely na 1. úrovni hierarchické struktury opatřeny svými názvy v hlavičkách modelů.

Změna adresáře s uloženými CSS a logy pro html export - oprava chyby:

  • Opravena chyba aplikace - systém neumožňoval vybrat adresář s vlastními CSS styly a logy v rámci konfigurace html exportu. Tato chyba je nyní ve verzi 4.13 odstraněna.

Statistika návštěvníků

Dnes8
Včera6
Týden19
Měsíc143
Vše23556