Vydání ARPO BPMN++ Modeler v.4.5


Vydáváme aktualizaci našeho modelovacího nástroje ARPO BPMN++ Modeler na verzi 4.5. Do této verze jsme zapracovali rovných 200 změn, které jsou detailněji popsány v níže připojených release notes. 

 

Hlavní změny oproti předchozím verzím:

 • Import strukturovaných dat z MS Excel - přepracovaný průvodce importem strukturovaných dat z MS Excel nově umožňuje automatické napnutí vazeb mezi importovanými objekty v závislosti na nastavení filtru metody modelování. V průvodci lze určit, zda mají být importované objekty rozloženy ve vertikální / horizontální rovině,
 • Šablona úloh (tasks) diagramů aktivit - BPMN - aplikace, při automatickém vytvoření flow úloh (pravé tlačítko myši v modelu) zjišťuje polohu kurzoru, pokud je kurzor blízko posledního objektu flow, aplikace vytvořenou skupinu úloh automaticky propojí s tímto objektem,
 • Šablona VAC diagramu - tři nové šablony pro automatické generování šablon VAC diagramů (procesy bez vazeb, strom procesů a strom procesů v "L" formátu),
 • Vyhledávání objektů - Nová možnost vyhledávání objektů v otevřeném modelu a podřízených strukuturách. Zahrnutí atributu „Object Status“ do výběru parametrů vyhledávání objektů.
 • Klávesové zkratky vyskytů objektů - aplikace podporuje vytvoření celkem 9 klávesových zkratek pro instance objektů (Ctrl + 1 až Ctrl + 9), což usnadňuje orientaci v rozsáhlých projektech s mnoha modely.
 • Měřítko zobrazení modelu a jeho změny prostřednictvím myši - komfortnější změna měřítka modelu, přibližování / oddalování probíhá vzhledem k vybranému objektu, případně pozici kurzoru myši , dále byly upraveny rutiny ovládání prostřednictvím myši (Ctrl+ kolečko myši zmenšuje / zvětšuje měřítko zobrazení, Alt + kolečko myši posouvá zobrazení modelu v horizontální rovině, samotné kolečko myši v rovině vertikální).
 • Výskytové kopie objektů - jsou-li nové výskyty / definice objektů vkládány prostřednictvím klávesových zkratek, pak každý nově vložený objekt je umístěn u pozice kurzoru myši,
 • ARPO BPMN++ Modeler for DB2 - vývoj, testování a certifikace verze pro RDBMS - DB2.
 • Reporty procesů - podstatné vylepšení a zvýšení výkonu při vytváření sestav v modulu ARPO reports (zejména u velkých projektů s mnoha objekty). Velmi složité reporty nad rozsáhlou repository jsou nyní generovány v řádu jednotek vteřin.
 • Defragmentace projektu - nový algoritmus pro ověření defragmentace projektu, včetně analýzy objektů a vazeb. Nový algoritmus umožňuje efektivnější mazání projektů, skupin, modelů, fragmentovaných objektů a vazeb.
 • Změna vazby mezi různými objekty - Systém provádí automatickou změnu typu vazby mezi různými objekty dle aktuální potřeby modelování. V předchozích verzích, pokud se neshodoval typ zdrojového a cílového objektu s typem původní vazby, bylo nutné vazbu smazat a napnout znovu.
 • Celkem 12 oprav následujících cbyb:
  • Oprava funkcionalit pro přístup k objektům prostřednictvím klávesových zkratek,
  • Stisknutí klávesy Ctrl při napínání vazeb nevedlo k vícenásobnému vytvoření vazby mezi zdrojovým objektem a několika cílovými objekty,
  • Při výběru více objektů myší nebyl první objekt výběru barevně odlišen od ostatních objektů,
  • Obsahoval-li název customizovatelných atributů speciální znaky (například: =), výsledný report byl vygenerován s chybou,
  • V některých případech docházelo k nekorektnímu zobrazení / tisku popisu vazby (posun textu oproti konektoru vazby),
  • Zobrazení atributu „Název“ typu vazby vedlo ve specifických případech (vícenásobném zalomení vazby) k posunu textu mimo konektor mezi spojenými objekty,
  • Při vytváření BPMN diagramu prostřednictvím interní šablony docházelo k špatnému generování objektů typu úloha BPMN,
  • Při vytváření EPC diagramu prostřednictvím interní šablony docházelo k špatnému generování objektů typu aktivita EPC,
  • Import strukturovaných dat z MS Excel do diagramu eEPC náhodně generoval neplatné typy aktivit,
  • Chyba dotazu při odstranění modelu a mazání z tabulky dbConnectorOcc,
  • U modelů BPMN nebylo možné (prostřednictvím kontextové nabídky na liště objektů) při nízkém rozlišení vybrat objekty typu Brána a Průběžná událost,
  • Po dokončení procedury sloučení dat z různých projektů (MERGE) došlo k nesprávnému posunutí pozice a zobrazení modelu (prázdná šedá plocha).

Release notes k verzi 4.5


 

Statistika návštěvníků

Dnes2
Včera19
Týden60
Měsíc367
Vše25326