Vydání ARPO BPMN++ Modeler v.4.40


Vydáváme aktualizaci našeho modelovacího nástroje ARPO BPMN++ Modeler na verzi 4.4. Do této verze jsme zapracovali přes 300 změn, které jsou detailněji popsány v níže připojených release notes. 

Letošní rok jsme se maximálně soustředili na zvýšení uživatelského komfortu při modelování, vytěžování repository procesního modelu a posílení metodického rámce modelování procesů. 

Hlavní změny oproti předchozím verzím:

 • Šablony modelů - nová funkce pro vytváření šablon modelů. V repository procesního modelu se vytvoří složka „_Templates“, jakýkoliv model v této složce následně slouží jako šablona modelu,
 • Notace BPMN 2.0 - vytvoření nového typu modelu BPMN verze 2.0, zavedení všech typů úloh v notaci BPMN 2.0 a to včetně jejich grafické reprezentace. Adaptace filtru metody modelování - doplnění nových objektů,
 • Export modelu do XPDL ‐ systém podporuje export modelů typu BPMN do formátu XPDL, který je využiván workflow systémy k automatizaci procesů. Součástí výsledného souboru jsou také informace s atributy objektů BPMN 2.0,
 • Defragmentace projektu ‐ nová funkcionalita pro defragmentaci repository procesního modelu,
 • Nové typy modelů v notaci modelování ARPO ‐ model myšlenkové mapy a model podnikové infrastruktury,
 • Celkem 45 nových objektů ‐ v různých perspektivách modelování: Procesy (definice procesů EPC a BPMN), Informace a regulátory, Audity a opatření, Organizace a lidé,
 • HTML export procesního modelu ‐ přidání tabulky s přehledem okolních vazeb na vybrané objekty v modelech typů: VAC, SIPOC, EPC, ePEC a FAD (aktivita a proces). Tabulka obsahuje odkazy na modely s výskyty daného objektu,
 • Analýza odkazů v HTML exportu - kompletní přepracování protokolu kontroly odkazů,
 • Uživatelské účty ‐ nové možnosti definice politiky hesel při zakládání uživatelského účtu do SW ARPO (síla hesla, vynucená změna výchozího hesla účtu, integrace s účtem Windows),
 • Rychlá navigace v modelu ‐ systém podporuje navigaci v modelu prostřednictvím klávesy TAB a Shift+TAB (ve vertikální horizontální rovině),
 • Lišta objektů modelování ‐ přepracování všech ikon objektů a algoritmu jejich zobrazování na liště objektů modelování ‐ ikony objektů jsou nyní větší,
 • Reporty procesů ‐ customizované atributy objektů lze nyní vytěžovat v průvodci vytvoření reportu. Názvy atributů jsou shodné s jejich nastavením ve filtru metody modelování,
 • Automatické napínání vazeb mezi objekty - Při modelování systém automaticky kontroluje možnost napnutí vazby mezi nejbližšími objekty. Pokud filtr metody modelování obsahuje informaci o propojitelnosti vybraných objektů, je vazba napnuta automaticky,
 • Lišta objektů modelování ‐ vytvoření zástupců pro výběr objektu z lišty objektů modelování. Klávesové zkratky jsou složeny z číslic 1-9 a následně písmen abecedy A až Z. K nabrání objektu již není nutné používat pouze myš,
 • Hotspoty vazeb ‐ Podstatné rozšíření funkcionality umožňující manuální korekci systémem navrženého způsobu zalomení vazby mezi objekty. Předchozí algoritmus nahrazen novým, upraven byl také ovládací bod vazby (hotspot je větší a zvýrazněn červeným bodem),
 • Kompatibilita s OS Windows 10 ‐ SW ARPO Modeler upraven a otestován pro použití s operačními systémy Windows 10 Pro,
 • Nový atribut objektu (Status) - zavedení atributu Object SubType a Object Status, doplnění řady grafických indikátorů, které lze k objektu přiřadit,
 • Nový atribut objektů (Zorder) - umožňuje definovat pořadí objektů v jednotlivých vrstvách modelu. Doplnění přesouvání objektů do kontextové nabídky pravého tlačítka myši,
 • Grafické obrazce a nadpisy - zavedení celé řady volných grafikcých objektů typu obrazec a objekty třídy Nadpis 1 a Nadpis 2, vytvoření pomocných panelů na liště objektů,
 • Založení objektu - při výběru objektu, který má být v modelu založen, je zobrazen jeho náhled po celou dobu posouvání kurzorem na místo založení,
 • Help online ‐ vytvoření webu „ARPO‐Wiki“, který obsahuje tematické informace související s procesním řízením a modelováním procesů. Znalostní báze je dostupná z horní nabídky webu www.klugsolutions.cz. Jednotlivá témata jsou indexována, dostupný je rejstřík klíčových slov, podporováno je také vyhledávání. V instalačním adresáři aplikace SW ARPO je nadále uchována offline verze ve formátu Windows help. 
 • Rozhraní pro administraci notace modelování ‐ podstatné přepracování uživatelského rozhraní, objekty jsou seskupeny dle perspektiv. Každý objekt je reprezentován ikonou, která odpovídá výchozí definici objektu v modelu,
 • Podpůrná aplikace ‐ vytvoření samostatné aplikace pro základní customizaci filtru metody modelování bez součinnosti ze strany dodavatele SW. Podpůrná aplikace také obsahuje základní diagnostické nástroje potřebné při implementaci SW viz. screenshoty níže. 
 • Snížení omezení freeware verze - nově lze v repository založit 450 objektů a až 7 samostatných projektů.

Release notes k verzi 4.4


 

Několik ukázek


Nová verze SW ARPO prošla podstatným upgradem perspektiv a metody modelování. Modely jsou nově řazeny dle identifikátoru do 12 tematických perspektiv (13 perspektiva obsahuje volné grafické objekty typů obrazec a nadpis, které mají obecnou prostupnost napříč všemi typy modelů).

Toto řazení usnadňuje následnou uživatelskou správu filtru metody modelování. Každá perspektiva obsahuje charakteristické typy modelů (celkem je k dispozici 25 typů modelů):

 * klepnutí na náhled otevře obrázek v plné velikosti.

 

45 nových objektů umožňuje vytvářet kvalitnější popis modelované reality. Na následujícím obrázku je uvedena ukázka maximalistická verze diagramu alokace procesu SIPOC (Supplier -> Input -> Process -> Output -> Customer). K tomuto pohledu lze alternativně doplnit další charakteristiky definující základní atributy popisovaného procesu, jako například kontextové vazby na strategické cíle, rizika, metriky procesu, regulátory (interní / externí), informační systémy apod.:

 

Nově lze v SW ARPO vytvářet jednoduché myšlenkové mapy, které lze využívat například pro metodické vedení procesního řízení v organizaci:

Jednoduchá podpůrná aplikace přidružená k lokální verzi SW ARPO integruje základní diagnostické nástroje potřebné při instalaci a implementaci (ověření přístupových práv k jednotlivým tabulkám lokální databáze, ověření dostupnosti MS Office a provedení zátěžových testů lokálního systému): 

 Podpůrná aplikace obsahuje administrativní rozhraní pro základní úpravy filtru metody modelování (definice dostupných perspektiv, modelů a objektů modelování). Samozřejmostí je také bezpečný rollback filtru metody do výchozího nastavení u existujících (customizovaných) databází:


Statistika návštěvníků

Dnes2
Včera19
Týden60
Měsíc367
Vše25326