ARPO BPMN++ Modeler v.4.14


Dnes byla uvolněna nová verze našeho modelovacího nástroje ARPO BPMN++ Modeler, která obsahuje cca 50 zlepšení a v tomto článku se zaměříme především na ta zlepšení, která jako uživatelé zaregistrujete. Zlepšení provedená "pod kapotou" nástroje ponecháme stranou.

Zapracovali jsme také na standardizaci a řádném zdokumentování metodik modelování. Po dohodě s KLUG Solutions Brazil Vám přinášíme cca 15 unikátních, kompletně lokalizovaných a popsaných metodik modelování, které naleznete na instalačním médium verze 4.14, případně Vám je můžeme zaslat emailem.


Zlepšení v metodice modelování

 • Zařazení objektů typu Inicializační proces, Proces a Externí proces do modelů typu FT, EPC, eEPC a BPMN tak, aby bylo možné jednoduše vytvářet interakce mezi procesy. V dosavadních verzích metodiky modelování sloužil k provazování procesů pouze objekt „Rozhraní procesu“. Tato změna byla doplněna do implicitní metodiky modelování verze 4.14 a zpětně ji dokážeme implementovat i do jiných metodik modelování.

 

 • Vnitřní integrace objektů Inicializační proces a Proces na úrovni metodiky modelování a aplikace. Objekty jsou nyní na stejné významové úrovni. Jedná se tak pouze o jinou grafickou reprezentaci téhož objektu a je čistě na uživateli, který z těchto objektů bude využívat.

 

 • U objektů typu Aktivita manuální, Aktivita poloautomatizovaná a Aktivita automatizovaná byla doplněna možnost měnit typ aktivity bez nutnosti objekt smazat a založit znovu včetně napnutí vazeb na okolní objekty aktivity:


Nové funkcionality a doplnění

 • Při změně názvu objektu, který se vyskytuje ve více instancích napříč procesním modelem vyzve aplikace k potvrzení této změny a zároveň zobrazí počet ovlivněných objektů. Tato nová funkce je velmi praktická a umožňuje elimininovat nechtěné přejmenování existujících objektů, což se může velmi snadno stát. :-)

 

 • Přepracovali jsme dokumentaci v instalačním adresáři a doplnili 14 unikátních metodik modelování v českém jazyce včetně dokumentace, které objekty a modely jsou v příslušné metodice povoleny. Záleží tedy pouze na potřebách Vašeho projektu, kterou metodiku zvolíte. Pokud by jste se stále "nevešli" do některé z připojených metodik, dokážeme zajistit customizaci dle požadavků. Upozorňujeme, že další customizace jsou již placenou službou.

 

 • Doplnění možnosti uložení měřítka zobrazení v náhledu modelu pro tisk (F2 – uložit, ESC zrušit, alternativně kliknutím na příslušné ikonky). Při každém dalším otevření náhledu modelu bude z databáze toto uživatelské nastavení vyvoláno. 

 

 • V záhlaví modelu zobrazuje aplikace kromě názvu modelu také jeho typ a úroveň vnoření:

 

 • Banální, ale velmi praktická pomůcka, která byla doplněna taktéž k zobrazení výskytů vybraného objektu:

 

 • Nový vzhled všech objektů modelování. Doplněn „trojrozměrný“ efekt:

 

 • Odstranění omezení velikosti připojeného obrázku k objektu. Od této verze lze používat bmp obrázky prakticky v libovolné velikosti:


Úprava funkcionalit průzkumníka procesů a administrace

 • Po skrytí průzkumníka procesů (F4) došlo při otevření libovolné hierarchizované úrovně k obnovení jeho zobrazení. Od této verze bude průzkumník skryt do opakovaného stisknutí funkční klávesy F4.
 • Při přesunu některých typů objektů v průzkumníku procesů došlo k nahrazení typu objektu (záměna inicializační proces a proces). Tato chyba byla odstraněna.
 • Při umístnění kurzoru na skupinu procesního modelu nebylo toto umístění indikováno. Doplněn stejný způsob indikace jako při otevírání modelů (červená šipka).
 • Zvýšení stability funkce při přesouvání rozsáhlých procesů "drag&drop" ve stromu procesů. Výrazné zlepšení se projevuje také při mergování databází.

 

 • Bylo kompletně přepracování administrativní rozhraní pro správu metodiky modelování. Objekty jsou nyní řazeny dle abecedy, nikoliv dle perspektiv modelování. Administrace je tak přehlednější:

 

 • Došlo také v doplnění některých možností správy uživatelských profilů, což jistě oceníte zejména při týmové práci nad jedním procesním modelem. Nyní lze definovat práva vůči celému projektu, makroskupině, modelech na první úrovni atd. atd. Zajímavou možností je také umožnění / omezení jak importu celé databáze, tak strukturovaných dat z MS-Excel.


Statistika návštěvníků

Dnes8
Včera6
Týden19
Měsíc143
Vše23556