Projektové řízení a ISO systémy


Projektové řízení

Pomáháme našim zákazníkům zavádět standardizované metodiky projektového řízení, které vychází z nejlepších dostupných praxí a doporučení mezinárodně uznávaných metodik a standardů.

Preferujeme následující standardy projektového řízení:

  • PMBOK® Guide -  A Guide to Project Management Body of Knowledge,
  • ISO 21500 - Guidance on project management,
  • PRINCE2 - PRojects IN Controlled Environments.

Implementační rámec je vždy zasazen do kontextu ostatních řídících struktur a procesů organizace. Při práci preferujeme maximální využívání podpůrných SW nástrojů které jsou pro PM k dispozici, a to jak komerčních, tak open source řešení.


Standardizované systémy managementu

Zavádíme standardizované systémy managementu dle těchto mezinárodních norem:

  • ISO 9001 - systémy managementu jakosti.
  • ISO 14001 – systém environmentálního managementu.
  • OHSAS 18001 – systém managementu bezpečnosti práce.
  • ISO 27001 - systémy managementu bezpečnosti informací.
  • ISO 20001-1 - systémy managementu služeb IT.

Poskytujeme také návazné služby související s údržbou zavedených systémů managementu:

  • Re-engineering a optimalizace ISO systémů.
  • Provádění interních auditů a přípravu k dozorovým / recertifikačním auditům.

Statistika návštěvníků

Dnes9
Včera6
Týden20
Měsíc144
Vše23557