Produkty a služby


Společnost KLUG Solutions, s.r.o. poskytuje služby v následujících oblastech:

 • ARPO Software:
  • Vývoj a maintenance APRO Software.
  • Prodej licencí ARPO Software (více než 250 aktivních zákazníků.
  • Rutinní podpora.
  • Školení související s mapováním procesů v ARPO Software.
  • Customizace filtrů metody modelovací notace ARPO (modely, objekty a vazby).
  • Customizace html prostředí - interaktivní procesní model zasazený do korporátní identity organizace.
  • Migrace procesních diagramů z nejrůznějších nástrojů do ARPO.
  • Vývoj aplikací pro integraci ARPO do existujících systémů.
 • Procesní řízení (Business Process Management) 
  • Metodické nastavení procesního řízení ve vazbě na potřeby a charakter business procesů organizace.
  • Konzultace související s  mapováním, modelováním a dalších rozvojem business procesů (zralostní model PEMM a další koncepce).
  • Definice a popsání konvencí modelování a využívání analytických možností  ARPO Software.
  • Školení pracovníků - od procesních analytiků až po vedoucí pracovníky. Každá cílová skupina hledá v procesním modelu specifické informace dle úrovně řízení. 
 • Standardizované systémy ISO a projektové řízení
  • Zavádění systémů managementu dle norem ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), OHSAS 18001 (SMS), ISO/IEC 27001 (ISMS), ISO/IEC 20000-1 (ITSM),
  • Provádění interních i externích auditů těchto systémů u našich zákazníků za účelem získání, případně obhájení certifikátu podle výše uvedených ISO norem.
  • Projektové řízení dle některého uznávaných standardů ISO 21500, PRINCE2 případně PMBok Guide). 

Statistika návštěvníků

Dnes2
Včera19
Týden60
Měsíc367
Vše25326