ARPO BPMN++ Modeler

ARPO BPMN++ Modeler


ARPO BPMN++ Modeler je BPA nástroj s centrální repository, který je používán v cca 260 organizacích nejrůznějších velikostí a zaměření.

ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) umožňuje modelovat procesy organizace a vytvářet procesní modely s využitím obecně uznávaných notací modelování (EPC, eEPC, VAC, BPMN 2.0), vytvářet další provázané a dynamické pohledy na business procesy a jejich okolí (strategie, strategické cíle, znalosti, rizika, informační systémy, produkty, SLA parametry procesů, aktéry, kompetence, ...), analyzovat procesy, vytvářet sestavy analytických reportů a publikovat procesní model zaměstnancům organizace do nejrůznějších formátů (typicky vygenerování procesního modelu na intranetovou síť, kde jej mohou zaměstnanci dynamicky procházet prostřednictvím běžného internetového prohlížeče) .

ARPO BPMN++ Modeler může být nainstalován jak s lokální databází na samostatném PC, tak síťově, ve víceuživatelské konfiguraci. Jako datový sklad lze využívat několik typů databází: Microsoft Access,  SQL Server Express, MS SQL server nebo Oracle.  Konkrétní řešení doporučíme v závislosti na velikosti organizace a předpokládané složitosti procesů.  Případná migrace repository procesního modelu z jednouživatelské na víceuživatelskou verzi je velmi snadná.

Vyzkoušejte si freeware verzi


Freeware ARPO BPMN++ Modeler aktuální verze:


Rozšířená verze prezentace ARPO Software a procesního řízení:

 

Ukázka prostředí ARPO BPMN++ Modeler


Uživatelské prostředí modelovacího nástroje ARPO je velmi přehledné a intuitivní. Na následujícím obrázku je ukázka uživatelského prostředí ARPO Business Modeler, aktuální verze 4.3 (klepnutí na náhled otevře obrázek v plné velikosti):

 

 Metoda modelování ARPO


Na úrovni filtru metody podporujeme řadu obecně uznávaných notací (BPMN, VAC, EPC a eEPC), které rozšiřujeme o další vlastní perspektivy modelování. Modelovací notace ARPO, stejně jako v případě ostatních grafických notací pro kreslení vývojových diagramů či modelování procesů (BPMN 2.0, EPC, UML, ČSN ISO 5807, IDEF, …), disponuje svou sémantikou  a na úrovni aplikace také vynutitelnou syntaxí. 

Syntaxe modelovacího jazyka je rozdělena do 12 tematických perspektiv, které jsou znázorněny na následujícím obrázku. Takto vytvořené pohledy jsou vzájemně provazovány na úrovni modelů a objektů a umožňují plně porozumět procesům organizace, neboť zůstávají zachyceny kontextové vazby popisované reality. 

Každá perspektiva modelování je v notaci zastoupena sadou specifických typů modelů, objektů a vazeb. Notace modelování ARPO obsahuje celkem 24 standardních typů modelů, které lze v organizaci  libovolně kombinovat (customizovat filtr metody modelování):

 • Vrcholová procesní mapa (1. úroveň)
 • Diagram struktury procesu - VAC
 • Diagram alokace procesu - SIPOC
 • Diagram přiřazení aktivity - FAD
 • Diagram aktivit - BPMN
 • Diagram aktivit - EPC
 • Diagram aktivit - rozšířený EPC
 • Diagram aktivit - funkční strom FT
 • Model organizační struktury
 • Model informačních systémů
 • Model rozhraní IS
 • Model struktury informací
 • Model infrastruktury
 • Model udržitelnosti businessu
 • Model dekompozice znalostí
 • Model znalostí
 • Model produktů a služeb
 • Model strategické mapy (BSC)
 • Model podnikové architektury
 • Model myšlenkové mapy
 • Model metrik
 • Model cílů
 • Model zlepšování procesu
 • Model řízení rizik a auditů

Statistika návštěvníků

Dnes2
Včera19
Týden60
Měsíc367
Vše25326