ARPO BPMN++ Modeler

Software pro modelování a optimalizaci business procesů

KLUG Solutions s.r.o.

Od roku 2006 úzce spolupracujeme se společností KLUG Solutions Brazil na vývoji SW nástroje pro modelování podnikových procesů - ARPO BPMN++ Modeler, poskytujeme poradenské služby související se zavedením procesního řízení a dalším rozvojem business procesů.

ARPO BPMN++ Modeler

ARPO BPMN++ Modeler je modelovací a analytický nástroj s centrální repository, který byl poprvé představen na CeBITu v roce 2004.

Modelovací nástroj ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) podporuje na úrovni filtru metody modelování několik obecně uznávaných notací (BPMN 2.0, ARIS Method - VAC, EPC a eEPC), které jsou rozšířeny o další kontextové perspektivy modelování.

Metoda modelování ARPO

Notace ARPO, stejně jako v případě ostatních grafických notací pro kreslení vývojových diagramů či modelování procesů (BPMN, EPC, UML, ČSN ISO 5807, IDEF, …), disponuje svou sémantikou a na úrovni aplikace také vynutitelnou syntaxí, které je rozdělena do 12 provázaných tematických perspektiv.

Každá perspektiva modelování je zastoupena sadou specifických modelů, objektů a vazeb. Objekty a vazby jsou kontextově prostupné napříč perspektivami, které spolu věcně souvisí. Celkem je k dispozici 24 typů modelů, 250 typů objektů a necelých typů 300 vazeb, které lze kombinovat a upravovat.

Znalostní báze ARPO

K modelovacímu nástroji ARPO udržujeme širokou znalostní bázi, která je dostupná ve formě uživatelské dokumentace v instalačním adresáři, ale také v online verzi. Znalostní báze poskytuje komplexní informace související s produktivním používáním nástroje a dále také topologii modelů, objektů a vazeb.

Verze SW ARPO

Release notes k aktuální verzi publikujeme: zde.

Jedná se variantu lokální verze s MDB enginem (nevyžaduje instalaci žádného RDBMS), která je funkčně omezena na 5 projektů v centrální repository, přičemž každý projekt může obsahovat maximálně 300 založených objektů (počet výskytů a vazeb není nijak omezen). Verzi freeware uvolňujeme pravidelně zpravidla na začátku roku s roční platností licence.

Lokální verze používá MDB engine (nevyžaduje instalaci žádného RDBMS) a prakticky jediným limitem je objem datového souboru repository ve formátu mdb , jehož velikost nepřesáhne 2 GB. V drtivé většině případů si organizace vystačí s lokální verzí, neboť procesní model udržuje jeden procesní metodik.

V praxi máme ověřeno, že velikost datového souboru mdb u rozsáhlého procesního modelu, který obsahuje cca 900 procesních diagramů, 5 000 unikátních objektů s vyplněnými popisnými atributy, 15 500 výskytových kopií objektů a 14 300 napnutých vazeb nedosahuje ani 50 MB.

Pro týmové modelování s více procesními specialisty je určena síťová verze SW ARPO for SQL, která podporuje následující RDBMS (přes ODBC nebo OLE DB): MS SQL a Oracle. Licence k ARPO jsou poskytovány jako plovoucí. Licence je uložena na USB klíči. Jedna licence může být nainstalována na více fyzických počítačích. Při práci v ARPO musí být USB klíč připojen ke klientské stanici – platí jak pro jednouživatelskou, tak serverovou verzi.

Správa uživatelských profilů a účtů je prováděna přímo v administrátorské konzoli SW ARPO.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Vyzkoušejte si freeware verzi s výchozím filtrem metody modelování.  

ARPO BPMN++ Modeler

 • Licence:
  Freeware pro nekomerční využití
 • Omezení:
  5 projektů / 300 objektů
 • Platnost licence:
  31.prosince 2020
 • Podpora:
  Bez podpory
 

PORADENSKÉ SLUŽBY

Víme, co děláme...

>15

let

Praxe spojené s mapováním, optimalizací business procesů a zaváděním systémů řízení ISO norem (QMS, ITSM, ISMS a PM).

>270

licencí

SW ARPO je v Brazílii hojně používanou platformou pro modelování a správu business procesů. 

>400

projektů

Zaměřených na Business Process Management, migrace procesních modelů z konkurenčních SW nástrojů.

Poradenské služby

Customizace SW ARPO a implementace procesního řízení

Prodejem licence a customizací SW ARPO pro nás spolupráce nekončí. Pomůžeme vám s metodickým nastavením systematizačního rámce procesního řízení bez ohledu na charakter business procesů a velikost organizace.

Metodické nastavení zahrnuje spolupráci na definici vhodných indikátorů výkonnosti a ostatních řídících atributů procesů, nastavení prostředí pro trvalé sledování dosahovaných cílů a indikátorů.

Poradenské služby

Systémy řízení dle ISO norem a vybrané oborové standardy

Zavádění standardních postupů a budování systémů řízení dle norem ISO 9001 (QMS), ISO/IEC 20000 (ITSM), ISO/IEC 27001 (ISMS), včetně provádění interních i externích auditů těchto systémů za účelem získání, případně obhájení, certifikátu podle některého z výše uvedených standardů.

Zabýváme se také implementací oborových standardů pro projektové řízení, zejména normou ISO 21 500, která není normou certifikační, avšak přejímá procesní rámec z PMBOK a některé prvky z IPMA. 

Poradenské služby

Implementace a uživatelská školení G Suite

Platforma G Suite by Google Cloud zahrnuje celou paletu internetových služeb, které potřebujete ke své práci, pohromadě v jednom balíčku, který lze bez jakýchkoli problémů používat na počítači, telefonu i tabletu.

Pomůžeme vám s přechodem uživatelů od „souborového“ ke „cloudovému“ způsobu práce a zaškolíme uživatele pro používání aplikací G Suite: Disk, Kalendář, Gmail, Hangouts (Meet a Chat), Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Formuláře

Poradenské služby

Outsourcing pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pokud máte povinnost ustavit ve vaší organizaci DPO, můžeme pro vás zajistit formou dlouhodobé spolupráce komplexní výkon agend souvisejících s Nařízením GDPR a to včetně komunikace s dozorovým úřadem či subjekty údajů.

Provedeme analýzu současného stavu, zasadíme procesy a činnosti vaší organizace do kontextu požadavků Nařízení GDPR a dalších souvisejících regulatorních požadavků. Vypracujeme požadované výstupy a v případě vašeho zájmu můžeme provádět pravidelné kontroly souladu činností s Nařízením GDPR.

Kontakty

Vítězslav Vlasák

Jednatel

Customizace a rozvoj SW ARPO,
modelování a optimalizace procesů,
G Suite, ISO normy (QMS, ITSM a ISMS)
a problematika GDPR.

Praxe: >15 let

E-mail: vitezslav.vlasak(et)klugsolutions.cz

Tel: +420 773 556 656

Richard Švancara

Programátor

Programování webových aplikací v PHP,
HTML, AJAX, mySQL, Javascript a Google
Apps Script.

Praxe: >15 let

Email: richard.svancara(et)klugsolutions.cz

Tel: +420 773 565 566

KLUG Solutions s.r.o.

ADRESA:
Studentská 1348,
535 01 Přelouč

REGISTRACE a ISDS:
IČO: 28812409
DIČ: CZ28812409
ISDS: qwnwzb5